Hôm nay : Thứ tư, 21 Tháng 2 2018 12:34
Bạn ở đây : Trang Chủ Dự Án Công Trình Thi Công DNTN Lò Mì Sầm Hên
DNTN Lò Mì Sầm Hên

IMG 1121

Công suất 300m3/ng.đêm

 IMG 1123

IMG 1124

IMG 1126

IMG 1122

IMG 1120