Hôm nay : Thứ hai, 11 Tháng 12 2017 14:31
Bạn ở đây : Trang Chủ Tin Tức Tin Hoạt Động Công Ty TEAM BUILDING 2014
TEAM BUILDING 2014
Thứ sáu, 30 Tháng 1 2015 16:36

 DSC05394

DSC05398

DSC05400

DSC05424

DSC05426

DSC05432

DSC05437

DSC05438

DSC 0778

DSC 0787

DSC 0796

DSC 0797

DSC 0800

DSC 0803

DSC 0805

DSC 0810

WP 20140801_007

WP 20140802_017

WP 20140802_034

WP 20140802_035

WP 20140802_041

WP 20140802_043

WP 20140802_048