Hôm nay : Thứ tư, 21 Tháng 2 2018 12:22
Bạn ở đây : Trang Chủ Tin Tức Tin Môi Trường Tiến tới 80% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường
Tiến tới 80% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường
Thứ năm, 06 Tháng 12 2012 14:05

Con số trên là mục tiêu hướng tới vào năm 2020 của lĩnh vực xanh hóa sản xuất được ông Phạm Hoàng Mai - Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra tại diễn đàn Chính sách cơ cấu và công nghiệp xanh cho Việt Nam do Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức tại Hà Nội, ngày 31/10.
​Theo ông Mai chiến lược tăng trưởng xanh nhằm thúc đẩy quá trình tái cấu trúc và hoàn thiện thể chế kinh tế theo hướng sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, nâng cao sức cạnh tranh. Năm 2020, Việt Nam đặt mục tiêu về giá trị sản phẩm ngành công nghệ cao, công nghệ xanh trong GDP là 42 - 45%; tỷ lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường là 80%, áp dụng công nghệ sạch hơn 50%.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến đại biểu tham dự hội nghị cho rằng, đạt được mục tiêu như vậy là không dễ bởi hiện nay, hệ thống pháp luật về vấn đề môi trường đã được sửa đổi, bổ sung nhưng qua triển khai thực tế còn chưa đồng bộ. Trong khi đó, chế tài xử phạt những trường hợp vi phạm lại chưa đủ mạnh để răn đe và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Ngoài ra, ở nước ta, số doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm phần lớn nhưng cơ hội tiếp cận với công nghiệp xanh lại hạn chế. Các doanh nghiệp này vận hành với quỹ tài chính eo hẹp nên chỉ phấn đấu để hoàn thành mục tiêu vì lợi nhuận, chưa có điều kiện tính đến yếu tố bền vững. Họ không sẵn sàng dành chi phí để thay thế thiết bị, ứng dụng công nghệ sạch vào quy trình sản xuất.
Hơn nữa, việc thay đổi tư duy từ tối đa hóa lợi nhuận thành tăng chi phí đầu tư, giảm đáng kể lợi nhuận thu để xanh hóa quy trình sản xuất với tất cả các doanh nghiệp không phải là vấn đề dễ dàng mặc dù họ nhận thức được rằng đây là con đường phát triển bền vững.
Để đạt mục tiêu trên, theo ông Phạm Hoàng Mai, Việt Nam cần hoàn thiện khung chính sách liên quan đến xanh hóa công nghiệp; trong đó, nghiên cứu và ban hành cơ chế chính sách kinh tế và tài chính về phục hồi, phát triển nguồn “vốn tự nhiên”; khung chính sách và kế hoạch hành động hỗ trợ phát triển công nghệ xanh. Việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch các ngành sản xuất dần hạn chế những ngành kinh tế phát sinh chất thải lớn, gây ô nhiễm, suy thoái môi trường tạo điều kiện phát triển các ngành sản xuất xanh mới cũng phải được chú trọng.
Một số đại biểu tham dự diễn đàn cũng nêu ý kiến, Việt Nam cần phải kiện toàn hệ thống quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở Trung ương và các địa phương để thiết lập tổ chức quản lý hiệu quả. Ngoài ra, chính sách ưu đãi đối với nghiên cứu khoa học công nghệ, phát triển sản xuất; đồng thời hoạt động tái chế sử dụng các chất thải trong nước cũng nên tập trung đẩy mạnh.
Hải Yến
(Theo monre)