Hôm nay : Thứ tư, 21 Tháng 2 2018 12:34
Bạn ở đây : Trang Chủ Tuyển Dụng Tuyển nhân viên phòng Tư vấn & Pháp lý Môi trường
Tuyển nhân viên phòng Tư vấn & Pháp lý Môi trường

1. Trưởng phòng – 1 VỊ TRÍ

 • Giới tính: Nam/Nữ
 • Trình độ: Đại Học chuyên nghành
 • Kinh nghiệm: 3 - 4năm
 • Ngoại ngữ: Anh văn

Công việc yêu cầu:

 • Quản lý, giám sát, thúc đẩy, báo cáo tiến độ và hiệu quả làm việc của phòng ban
 • Tiếp nhận và xử lý các thông tin phản hồi của khách hàng, phân công công việc
 • Kiểm tra và phê duyệt hồ sơ dự án trước khi bàn giao khách hàng
 • Hướng dẫn, đào tạo thêm chuyên môn; hỗ trợ nhân viên thực hiện dự án
 • Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), lập Cam kết đạt tiêu chuẩn bảo vệ môitrường, lập đề án bảo vệ môi trường, lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ, đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại, lập báo cáo khả thi và dự án đầu tư, lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước, các thủ tục xin gia hạn xả thải...…
 • Tư vấn, thực hiện các báo cáo hoàn thành, báo cáo nghiệm thu các công trình xử lý nước thải, khí thải, các công trình môi trường khác

2. Nhân viên – 2 VỊ TRÍ

 • Giới tính: Nam/Nữ
 • Trình độ: Đại Học chuyên nghành
 • Kinh nghiệm: 2 – 3 năm
 • Ngoại ngữ: Anh văn

Công việc yêu cầu:

 • Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), lập Cam kết đạt tiêu chuẩn bảo vệ môitrường, lập đề án bảo vệ môi trường, lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ, đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại, lập báo cáo khả thi và dự án đầu tư, lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước, các thủ tục xin gia hạn xả thải...…
 • Tư vấn, thực hiện các báo cáo hoàn thành, báo cáo nghiệm thu các công trình xử lý nước thải, khí thải, các công trình môi trường khác
 • Báo cáo tình hình, tiến độ công việc cho trưởng phòng